spacro

Certifikati

Članovi“Metalock International Association”

- Samo tvrtke članice koriste jedinstveniMetalock materijal.

- Samo Metalock osoblje je obučeno za radprema visokim standardima određenim od “Metalock International Association”-a.

- GARANCIJA do 2. godine na izvršene radove. Budite sigurni da koristite Metalock ovlaštenog predstavnika

- Metalock postupak je prihvačen od svih največih osiguravajučih tvrtki za industriju i brodogranju.

www.metalockinternational.org


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates

Kontakt

Telephone: + 385 44 533 323/536 202
Fax: + 385 44 536 726
E-mail: metaloke.croatia@gmail.com

Adresa

Ivana Gundulića 14a
44000 SISAK
CROATIA

Kontakt 24/7

Ing. Boris Cvitković
Mob: ++ 385 (0)98 293 570